Immunológiai alapok (SMKAE 481XÁN)

Szabó Csaba 

Előadás  (csütörtök 16.15-17.45. – tanszéki gyakorló)               

oktatási hét

előadás

dátuma

előadás témája

naptári hét

1. hét

02.12.

megbeszélés

6. hét

2. hét

02.14.

Az immunológiai alapfogalmak áttekintése, az immunrendszer működésének bevezető áttekintése

7. hét

3. hét

02.19.

Az immunrendszer szerveződése, szervei és sejtjei

8. hét

4. hét

02.26.

Az ellenanyag molekula szerkezete. Antigének

9. hét

5. hét

03.05.

A B-limfociták antigén felismerése és aktiválódása

10. hét

6. hét

03.12.

A T- és B-limfociták ontogenezise

11. hét

7. hét

03.19.

Az immunfolyamatok szabályozásában résztvevő legfontosabb molekulák

12. hét

8. hét

03.26.

Immunválasz mechanizmusok, humorális és celluláris immunválasz

13. hét

9. hét

04.02.

Természetes passzív (maternális) immunitás

14. hét

10. hét

04.9.

Aktív immunizálás

15. hét

11. hét

04.16.

Nem specifikus védelmi rendszerek, a komplement rendszer

16. hét

12. hét

04.23.

Alapvető immundiagnosztikai módszerek

17. hét

13. hét

04.30.

ünnep

18. hét

14. hét

05.07.

Ellenőrzés

19. hét

 

Kötelező irodalom: Tuboly Sándor (szerk.): Állatorvosi járványtan I. köt. Immunológia fejezet,

p. 419-593, Mezőgazda Kiadó

Ajánlott irodalom: Gergely János, Edei Anna (szerk.): Immunbiológia, Medicina Könyvkiadó Rt.

Falus András: Az immunológia élettani és molekuláris alapjai, Semmelweis Kiadó

 

Követelmények

 A félév során maximum 100 pont gyűjthető egyéni feladatból és egy zárthelyi dolgozatból:

20 pont egyéni feladat

80 pont zárthelyi dolgozat (írásbeli teszt)

Az előadásokon leadott témákból egyéni feladatok kidolgozására van lehetőség, amely a SZIE e-learning portálján
 (http://elearning2010.szie.hu/) keresztül küldhető be a tantárgyfelelősnek és ugyanitt történik az értékelés is.
A szorgalmi időszak utolsó hetében kerül sor az írásbeli tesztre.

A félév során szerzett pontok összege adja az összes pontszámot, és az érdemjegy a TVSZ szerinti ponthatárok
 figyelembevételével kerül megállapításra.

Aki nem éri el a minimum 51 pontot, annak lehetősége lesz – a TVSZ szerint – a ZH újbóli megírására.
A hiányzásokat nem kell pótolni, de a félév aláírásának a feltétele, hogy kettő hiányzásnál nem lehet több.

Kérem, hogy a kurzus hallgatói regisztráljanak a SzIE e-learning portálján az MKK listájában lévő

SMKAE 481XÁN – Immunológiai alapok -kurzusban!

  

Gödöllő, 2012. február

Szabó Csaba

egyetemi adjunktus