KUTATÁS

Dr. Zsarnovszky Attila, tanszékvezető egyetemi docens / Head of department
(zsarnovszky.attila@mkk.szie.hu)
Dr. Tamas L. Horvath, Visiting Professor (tamas.horvath@yale.edu)
Dr. Janbaz Janan, egyetemi docens (janbaz.janan@mkk.szie,hu)
Dr. Kerti Annamária, egyetemi adjunktus (kerti.annamaria@mkk.szie.hu)
Szabó Csaba, egyetemi adjunktus (szabo.csaba@mkk.szie.hu)
Társ-kutató csoport / partner research team:
Az Állatorvostudományi Egyetem Élettani és Biokémiai Tanszékének Endokrinológiai kutatócsoportja.

 Az Állatélettani és Állat-egészségtani Tanszék kutatási témái / Research topics at the Department of Animal Physiology and Animal Health:

Címe / Title: Endokrin diszruptoroknak mitokondriumok által mediált, a neuronok magreceptoraira kifejtett hatásai
Mitochondrial dynamics mediate endocrine disruptors’ impact on nuclear receptors.

 A kutatási terület összefoglalója / Summary of the research topic:

 Az endokrin diszruptorok (EDk) növényekből és ipari eljárásokból származó környezeti szennyező anyagok, melyek egyes hormonok magreceptorainak (MR) befolyásolásán át fejtik ki hatásaikat. Ilyen EDk a biszfenol A, az arzén és a zearalenon. Ezen EDk befolyásolják a reproduktív, az agy fejlődési és az energia metabolizmus folyamatait. Ismert, hogy az EDk a MR-okon keresztül (is) fejtik ki hatásaikat; azon intracelluláris mechanizmusok viszont alig ismertek, amelyeken keresztül ezen EDk hatnak a MR-ra. Az EDk kihatnak az ösztrogén-, pajzsmirigyhormon receptorokra, valamint a PPAR-okra és az általuk szabályozott funkciókra. Az EDk kötődnek a MR-okhoz, de potenciális közvetlen hatásuk lehet a mitokondriumokra is: serkentik a mitokondriális reaktív oxigén gyökök (ROS) képződését, oxidatív stresszt idézésnek elő a mitokondriumokban és az endoplazmatikus retikulumban, valamint egyes mitokondriális apototikus folyamatokat aktiválnak. A kérdés, hogy az említett mitokondriális elváltozások szerepet játszanak-e a MR-okon keresztül kifejtett ED hatásokban, nem ismert. A ROS és egyéb molekulák amelyek a plasztikus mitokondriális funkciók szabályozásában részt vesznek, hatnak azon idegsejtek működésére is, amelyeket a MR-ok is szabályozzák. Ilyen neuronok találhatók a hypothalamusban is, és fontos szerepük van az energiaháztartás és sok perifériás élettani működés szabályozásában. Annak a megértése, hogy az EDk hogyan befolyásolják ezen hypothalamikus neuronokat, meghatározó fontossággal bír. A imént ismertetett megoldatlan kérdések tanulmányozása egy új kísérleti modellt szolgáltat annak megfejtésére, hogy hogyan mediálják a mitokondriumok az EDk MR-okra kifejtett hatásait.

Endocrine disruptors (EDs) are chemicals that may be of plant origin or environmental pollutants, which can act as agonists or antagonists of various nuclear hormone receptors (NRs). There are dozens of EDs, including bisphenol A, arsenic and zearalenone. These EDs influence reproductive functions, brain differentiation and energy metabolism. While the importance of NRs in the effects of EDs is clear, the intracellular mechanisms that bring about the stressful effects of these chemicals on NR expression and cellular functions are ill-defined. EDs can influence ERs, TRs and PPARs, and related cellular processes. EDs can bind to NRs and have potential direct effects on mitochondria. Intracellular mechanisms of the action of EDs include increased mitochondrial reactive oxygen species (ROS) production, oxidative stress of mitochondria and the endoplasmic reticulum and the activation of mitochondrial apoptotic pathways. Whether these changes in mitochondria-related functions are crucial for the effect of EDs on NRs and alterations of cellular activity have not been tested in vivo. ROS and molecules governing mitochondrial dynamics can control signaling modalities and activity of neurons that are also regulated by NRs. These are neuronal populations in the hypothalamus which control feeding behavior, energy expenditure and peripheral tissue functions. Understanding how elements of the hypothalamic machinery coordinating brain and peripheral tissue functions are affected by EDs is of critical significance. Studying these unresolved issues will provide a novel model system to decipher the role of mitochondria in mediating the effects of EDs on nuclear receptors.

 Collaborating partners:
 Yale University School of Medicine, Department of Comparative Medicine (head of department and research team: Prof Dr. Tamas L. Horvath)

   

 

 

 

   

Neptune Halgatói Kezelőfeület    Neptune Oktatói Kezelőfeület